Optagelse af telefonsamtaler

Indgående og udgående opkald kan blive optaget og gemt til brug for efterlevelse af lovgivningsmæssige krav og dokumentation.

Læs her, hvordan vi behandler telefonsamtaler.

Formål og retsgrundlag til optagelse og opbevaring af telefonsamtaler

Telefonsamtaler optages og gemmes for at dokumentere indholdet af vores telefoniske kommunikation med dig, og anvendes til de formål, der er angivet nedenfor:

Derudover optager og gemmer vi telefonsamtaler, til brug for dokumentation for, hvad der er sagt, sket og aftalt under samtalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Brugen af enkelte optagelser i konkrete tilfælde

Håndtering af klager og imødegåelse af sikkerhedshændelser

Vi kan lytte til optagelser med henblik på at undersøge konkrete sager, f.eks. klager fra dig og sikkerhedshændelser, herunder sager om potentiel svindel eller sager om trusler mod dig, banken eller ansatte, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. art. 6, stk. 4, og databeskyttelseslovens § 5, stk. 2.

Compliance og risikostyring

Vi kan lytte til stikprøver af optagne telefonsamtaler til brug for kontrol og sikring af MobilePays overholdelse af interne og eksterne regler i forbindelse med compliance og risikostyring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. art. 6, stk. 4 og databeskyttelseslovens § 5, stk. 2.

Notifikation om optagelse

Når du ringer til en optaget medarbejder, bliver du informeret, hvis samtalen optages. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi gemmer telefonsamtaler optaget til brug for de øvrige formål i 6 måneder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 
Hvis du eller din samtalepart i MobilePay gør brug af rettighederne i databeskyttelsesforordningen ved f.eks. at anmode os om indsigt i en optagen telefonsamtale (inden den slettes automatisk), vil vi i forbindelse med anmodningen gennemgå samtalen og herefter gemme lydfilen i det omfang det er nødvendigt for at sikre dokumentation for overholdelse af vores forpligtelser hhv. imødegåelse af evt. afledte klager, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du - inden sletning automatisk foretages - anmoder os om at begrænse behandlingen af en optaget telefonsamtale i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 18, vil det indebære, at vi er forpligtet til at opbevare optagelsen i det tidsrum, som begrænsningen er gældende i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Hvis en optagelse inddrages i en konkret klagesag eller i sikkerhedshændelser, slettes samtalen først, når denne eller disse sag(er) eller hændelse(r) er endeligt afsluttet i overensstemmelse med forældelsesregler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med optagelse af telefonsamtaler i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 21. Det gælder bl.a., når vi har optaget samtalen på baggrund af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Øvrig information og dine rettigheder

Efter omstændighederne har du ret til indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger og/eller begrænsning af behandlingen. Læs mere om dataansvar, deling af oplysninger og dine rettigheder i vores privatlivspolitik.

Læs mere om MobiePay og GDPR generelt