5. januar 2021

Trods corona: Endnu et rekordår for MobilePay i 2020

MobilePay fortsatte den høje vækst i 2020, selvom coronaen ramte transaktionerne hårdt i foråret. Appen nærmer sig en million daglige betalinger i gennemsnit. Særligt onlinehandlen boomede, og danskerne næsten fordoblede brugen af MobilePay Online.

Trods corona: Endnu et rekordår for MobilePay i 2020

Trods coronaen ender 2020 med at sætte nye rekorder for MobilePay

Coronaen pressede kortvarigt transaktionsmængderne hos MobilePay i foråret. Alligevel ender 2020 med at sætte nye rekorder for den populære app. Da nytårsraketterne steg mod himmelen, havde danskerne overført omkring 125 mia. kr. gennem MobilePay. En stigning på godt 20%.

Antallet af overførsler i Danmark voksede også kraftigt. Fra 330 millioner transaktioner sidste år til 355 millioner i år, næsten en million transaktioner om dagen.

”MobilePay har vist sig at være et universelt betalingsmiddel for det danske samfund i en krisetid,” siger MobilePays CEO, Claus Bunkenborg:

”Selvom de fysiske butikker ufrivilligt lukkede dørene, opstod der lokalt nye brugssituationer med fx take away og forudbetalte støttekøb. Samtidig kastede danskerne deres forbrug over på nethandlen. Her voksede MobilePay eksplosivt med over 86% gennem året. 2,7 mio. unikke brugere benyttede MobilePay til at e-handle for 24 mia. kr.”

MobilePay har vist sig at være et universelt betalingsmiddel for det danske samfund i en krisetid (...) Samtidig kastede danskerne deres forbrug over på nethandlen. Her voksede MobilePay eksplosivt med over 86% gennem året

Claus Bunkenborg
CEO, MobilePay

170.000 butikker og webshops med MobilePay

Erhvervsbetalingerne voksede med ca. 55% til godt 43 mia. kr. og oversteg i de sidste måneder 40% af det samlede antal MobilePay-betalinger. En væsentlig årsag var knap 29.000 ny-aktiverede butikker, som bragte det samlede antal butikker og webshops med MobilePay op på 170.000.

”Konkurrencen fra de internationale løsninger er hård, men vi fortsætter den kraftige vækst, fordi danskerne bruger MobilePay mere, også til faste betalinger og regninger. I år er mange brugere desuden begyndt at anvende vores nye løsning: Pengegaver. Vi har også lige lanceret et spændende og ambitiøst digitalt gaveunivers sammen med GoGift. Det giver vores 4,2 mio. brugere adgang til mange attraktive tilbud og oplevelser gennem appen,” siger Claus Bunkenborg.

Rekordomsætning i november og december

November måned med Black Friday som motor satte ny månedsrekord, idet antallet af transaktioner i Danmark passerede knap 33 millioner og overførslerne målt i kroner nåede 11,7 mia. kr. December endte marginalt lavere.

I Finland, hvor MobilePay også er tilstede, har væksten været endnu stærkere, om end fra et lavere niveau. 11.000 nye finske butikker og webshops koblede sig på MobilePay i 2020, så antallet nu nærmer sig 30.000. Andelen af betalte transaktioner steg til 36% ved udgangen af året. Antallet af registrerede brugere voksede til over 1,6 millioner. Og det samlede antal transaktioner fordobledes til omkring 40 mio. svarende til knap 10 mia. kr.

”Finland har massiv vækst svarende til MobilePay i Danmark i etableringsårene. Brugerne er for alvor begyndt at betale med MobilePay i butikker og webshops. Det understøtter vores ambition om at blive den vindende finske løsning,” siger Claus Bunkenborg, CEO for MobilePay.