Vilkår for brug
Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Brug af dette website og tilhørende undersites (’sitet’) samt alt materiale på sitet er kun tilladt på nedenstående vilkår.

Indholdet er formuleret i overensstemmelse med dansk lovgivning og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med lovgivningen i andre lande.

Oplysninger på websitet og ansvarsbegrænsning
Oplysninger på sitet er alene til orientering. Oplysningerne kan ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at give tilbud om salg eller udstedelse af køb af MobilePays produkter og ydelser.

MobilePay har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. MobilePay er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet.

Links til andre sites
Sitet giver adgang til andre sites i Danske Bank-koncernen, som er underlagt egne vilkår for brug. Disse vilkår findes på det enkelte site. Sitet kan også give adgang til tredjemands website via relevant links eller tilbyde eller præsentere produkter, serviceydelser og information fra tredjemand. MobilePay har ikke gennemgået og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af websites, der er ejet af andre end MobilePay, herunder produkter og serviceydelser udbudt af andre end MobilePay.

Website-sikkerhed
MobilePay er af den opfattelse, at sitet ikke indeholder virus, malware eller andre fejl, der kan påvirke brugernes it-system, men det er på brugernes eget ansvar at besøge og anvende sitet. MobilePay påtager sig intet ansvar for tab som følge af brug af sitet. MobilePay påtager sig heller ikke noget ansvar for sitets tilgængelighed.

Hverken MobilePay eller dens ledelse eller ansatte påtager sig noget ansvar for tab, direkte eller indirekte, eller tab som følge af tilgængelighed eller brug af sitet, herunder nogen skade eller defekt på brugernes computere som følge af adgang til og brug af de it-systemer, der gør sitet tilgængeligt.

Data indtastet i forespørgselsformularer, herunder kontaktformularer fremsendt via sitet, er beskyttet af SSL-kryptering og kan ikke læses af tredjemand.

E-mails sendt via (det åbne) internet til MobilePay er muligvis ikke krypteret. Derfor anbefaler MobilePay, at man ikke sender personlige oplysninger via e-mail.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder
MobilePay-koncern er ophavsmand til materiale, der offentliggøres på sitet. MobilePay og dens enheder forbeholder sig ejendomsret, copyright, varemærkeret og enhver anden immaterialret til sitet samt produkter og serviceydelser nævnt på sitet, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Brugere af dette site må kun læse og udskrive ovennævnte indhold til eget privat brug. Brugere må ikke på anden måde kopiere, gemme, gengive, tilpasse, ændre, overføre, overdrage, bruge eller udnytte indholdet på sitet eller dele heraf uden forudgående skriftligt samtykke.