MobilePay spørgsmål og svar pr. 01.06.2020


Fakta

Er der en beløbsgrænse per MobilePay Box?

Du kan modtage op til 30.000 kr. med en MobilePay Box årligt. Når du rammer grænsen på 30.000 kr., kan du ikke modtage flere penge i dét kalenderår - heller ikke selvom du udbetaler de 30.000 kr. Når et nyt år begynder, kan du igen modtage penge med Box.

Den samlede saldo i en Box kan max være 30.000 kr.

Du kan oprette op til tre MobilePay Box.

Bemærk, at når du overfører penge fra en MobilePay Box som du administrerer, har det indflydelse på din daglige beløbsgrænse i MobilePay.

Læs mere om beløbsgrænser

MobilePay Box er et e-penge-produkt - hvad betyder det?

At MobilePay Box er et e-penge-produkt betyder, at pengene bliver holdt elektronisk i MobilePay Box som e-penge, men bliver udbetalt som helt normale penge. Du kan bruge e-penge i butikker, der har MobilePay MyShop, sende pengene til din egen MobilePay eller til en privat bankkonto. Du kan læse mere om betingelserne for brug af MobilePay Box i vores betingelser i afsnittet om MobilePay Box.

Hvad er et Box-ID?

Et Box-ID fungerer på samme måde som et telefonnummer eller en butiks MobilePay-nummer. Det er det nummer, som du skal indtaste, når du vil overføre penge til en MobilePay Box. Box-ID’et består af tal og bogstaver. For eksempel ’box12345’ eller '1234AB'.

Hvem administrerer en MobilePay Box?

Det er kun den person, der har oprettet MobilePay Box, som kan administrere den. Og der kan kun være én administrator per MobilePay Box. Du kan ikke overføre administrationen af en MobilePay Box fra en person til en anden person, når den først er oprettet ét sted.
Hvis der i et sjældent tilfælde sker det, at administratoren går bort - så indgår et evt. indestående på en MobilePay Box i personens dødsbo.  

Påvirker en MobilePay Box mine beløbsgrænser?

Ja, både når du indbetaler til en MobilePay Box, og når du som ejer af en MobilePay Box modtager og sender penge, vil det påvirke din årlige og daglige beløbsgrænse.  Dog vil udbetalinger fra en MobilePay Box til din egen MobilePay ikke påvirke din årlige beløbsgrænse.

Hvem kan se, hvor meget der er blevet indbetalt til en MobilePay Box?

Det er kun administratoren (ejeren) af en MobilePay Box, der kan se, hvor meget der er indbetalt, eller hvor meget der er udbetalt fra den MobilePay Box, han/hun har oprettet. 

Hvor mange MobilePay Box kan jeg oprette?

Du kan oprette op til tre MobilePay-Box. Hver Box kan maximalt modtage 30.000 kr. årligt (kalenderår).

Hvis du har en MobilePay Box, der ikke har nået maksimum-beløbet på de 30.000 kr., kan du altid ændre navnet og bruge den til din næste indsamling.

Kan alle bruge MobilePay Box?

MobilePay Box er en løsning til alle, der har MobilePay. Det er dog ikke muligt at oprette en MobilePay Box, hvis du har en iPhone med iOS  9-styresystem og ældre – det betyder bl.a., at du ikke kan tilgå ’Box’ området i MobilePay, hvis du har en iPhone 4 eller ældre.

Alle med MobilePay kan indbetale til en MobilePay Box.