MobilePay spørgsmål og svar pr. 02.06.2020


Kan jeg få skattefradrag for mine donationer via MobilePay?

Vi har lukket for vores automatiske skattefradragsløsning, men du kan fortsat støtte NGOer ved at betale med MobilePay, og efterfølgende bede NGOen om at indberette dit skattefradrag for dig.

Det gør du ved at oplyse dit CPR-nummer og afhængig af organisation, eventuelt også indsende dokumentation for betalingerne til den pågældende velgørende organisation. Fradraget vil blive indberettet til Skattestyrelsen for dig af den velgørende organisation og vil være tilgængelig på din årsopgørelse for indeværende år.